Margaret Gradwell
  Februarie 2018
  44 Dan Pienaar drive  Bloemfontein

 
 
 

            Mariaan Kotzé

            Mei 2018

            44 Dan Pienaar drive  Bloemfontein

 

 
 
 
 
Uitstalling van Plaaslike Kunstenaar
September 2018
44 Dan Pienaarrylaan Bloemfontein

 
  
 
Aardklop
Die Bult Potchefstroom
 
 
René Snyman Exhibition
13 - 18 November 2018
44 Dan Pienaar drive
Bloemfontein
 
 
Izak Fourie Exhibition
February 2019
44 Dan Pienaar drive
Bloemfontein