fbpx

Kotzé Kobus

Kobus Kotzés passionate love for capturing landscapes is very much the essence of his inspiration. Kobus studied agriculture and on his farm in the Eastern-Cape, he recorded a barrage of ideas during the day, and spent the evenings in his studio expressing it on canvas.
Kobus held his first solo exhibition in 1971, and many other exhibitions followed. In 1990 Kobus opened the Kobus Kotzé Art Gallery in Aliwal North, and became a full time artist.
Artists mix and combine colours differently, and the individual artist mixes colours in a number of different ways within his own work. It is essentially a matter of discipline, informed judgement, desire and love of colour. Kobus has been painting since 1967 and with all the years of experience, he developed a unique sense for mixing and using colours. One of the exceptional qualities in his work is his ability to make the sky look exciting, real and radiant.
Kobus Kotzé is an artist who uses his camera to capture landscapes, trees and cities. In his studio he combines the photographs with his emotions and traditions. These paintings capture the way he views the world.
Sedert 1994 woon Kobus in Bloemfontein. Die verskuiwing was stimulerend en blootstelling aan ‘n groot groep skilders verryk sy kuns. Hy werk in twee mediums nl. olie- en waterverf. Hy is ‘n assosiaat van die Waterverf Genootskap van Suid-Afrika. Saam met sy persoonlike verryking het sy kunswerke minder tradisioneel geword. Helder kleure speel ‘n hoofrol in baie van sy skilderye.
Kobus hou landwyd eenman uitstallings en neem deel aan groepuitstallings. Sy skilderye word sterk verteenwoordig in versamelings van korporatiewe instellings, onder andere BOE Hoofkantoor in Kaapstad, Eskom, Spoornet Hoofkantoor in Bloemfontein, Bloemwater, die Amerikaanse Ambassade en andere asook in talle privaat versamelings in Suid-Afrika en in die buiteland.
Sy werk word aangekoop en bemark deur welbekende kunshandelaars en galerye. Kobus is beïnvloed deur Cezanne, Van Gogh, Monet, Sisley en ander meesters terwyl Suid-Afrikaanse skilders soos Pieter Wenning, Hugo Naudé, Edward Roworth en Gregoir Boonzaier ‘n indruk op hom maak.
Die kleure en uitleg van Kobus se palet is ordelik. Sy aandag bly sodoende gespits op die skepping van sy werk terwyl hy luister na goeie klassieke en opera musiek soos Chopin en Verdi. ‘Dit vat hom op ‘n ander pad’ sê hy. Die ritme en krag hiervan lê vasgevang in sy kuns.

Showing 1–9 of 155 results